Οι λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής :

 • Συστάσεις – Ενάρξεις – Διακοπές – Μεταβολές – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων
 • Συγχωνεύσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Εταιριών
 • Συμβουλές και προτάσεις για επιχορηγήσεις νέων επενδύσεων ή για εφαρμογή αφορολόγητων αποθεματικών
 • Μελέτη και πιστή εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου
 • Περιοδικές και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Προσωρινές & Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ
 • Δηλώσεις ΦΜΑΠ
 • Σύνταξη Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών
 • Μισθοδοσία
 • Σύνταξη και Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ (Α.Π.Δ)
 • Σύνταξη Συνάφειας

Η σωστή τήρηση των βιβλίων μιας επιχείρησης, το επονομαζόμενο διεθνώς book-keeping, είναι ένα από τα απαιτούμενα εφόδια για τη βιωσιμότητά της. Και αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε να φτάσουμε στην εφαρμογή της καταλληλότερης φοροτεχνικής πολιτικής.

Ορθή καταχώρηση των παραστατικών βάσει της πιστής χρήσης κατόπιν σχολαστικής μελέτης του Λογιστικού Σχεδίου, συμπλήρωση όλων των εντύπων που απαιτούν οι Δ.Ο.Υ. αλλά και οι άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, η αποφυγή προστίμων είναι κάποιες από τις βασικές αρχές, γύρω από τις οποίες αναπτύχθηκε η φιλοσοφία μας.

Σε συνεργασία με σας, και σε συνάρτηση πάντα με τις συνθήκες που συναντάμε, επιλέγουμε τον τρόπο και την επιχειρηματική φόρμουλα πάνω στα οποία θα δομήσουμε αυτήν τη συνεργασία.