Οι φοροτεχνικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

  • Παροχή Φοροτεχνικών Συμβουλών
  • Eπίβλεψη Λογιστηρίων
  • Mηχανοργάνωση Λογιστηρίων
  • Τήρηση Βιβλίων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Προσωπικών Εταιριών & Ατομικών Επιχειρήσεων.

Το φοροτεχνικό κομμάτι αποτελεί τη ναυαρχίδα των υπηρεσιών μας. Ως εταιρία λειτουργούμε πάντοτε με γνώμονα τη διαπίστωση ότι έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή που μια επιχείρηση ζητούσε μόνο λογιστική κάλυψη. Θεωρούμε ότι -ειδικά στην εποχή μας- όλη η ουσία βρίσκεται στη φοροτεχνική κάλυψη και στη σωστή οργάνωση.

Στόχος μας λοιπόν είναι η δική σας ελάφρυνση από φόρους. Και το μέσο προσέγγισης και επίτευξης αυτού του στόχου είναι η ορθή εφαρμογή της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Ζούμε και δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά όλοι μας σε μια χώρα με συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο. Το γεγονός αυτό πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως δεδομένο. Και, αντί να μας τρομάζει και να μας πανικοβάλλει, να προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε πλήρως στις συνθήκες.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της φιλοσοφίας μας και αυτής της επιχειρηματικής μας πολιτικής, ενημερωνόμαστε σε καθημερινή βάση από πληθώρα φοροτεχνικών και λογιστικών εντύπων, καθώς και από κάθε άλλη πηγή (πρόσβαση σε σχετικά συνδρομητικά sites στο Internet, συμμετοχή σε επιλεγμένα επιστημονικά σεμινάρια και ημερίδες κ.ά).