Σχέσεις Εργαζομένου – Εργοδότη – Η περίπτωση της απόλυσης

18 Μαΐου, 2022

Οι σχέσεις εργαζόμενου-εργοδότη αποτελούν τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους ίδιους τους ιδιώτες κοινός τόπος προβληματισμού, γεγονός το οποίο συχνά  οδηγεί σε κάποιο λογιστικό γραφείο για περαιτέρω συμβουλές, καθώς τουλάχιστον μια πλευρά είναι πιθανόν να μην είναι τόσο καλά ενημερωμένη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά απορίες έως και προστριβές. Στο παρόν άρθρο θα μιλήσουμε για τα βασικά δικαιώματα του εργαζομένου, καθώς και για το θέμα της απόλυσης.

Έτσι, εντοπίζοντας αυτό το κενό στην πληροφόρηση, βρισκόμαστε εδώ για να παραθέσουμε μερικές από τις πιο κομβικές υποχρεώσεις, αλλά και δικαιώματα από την πλευρά τόσο του εργαζομένου, όσο και από την πλευρά του εργοδότη. Μάλιστα, κατέστη απαραίτητη η θέσπιση νόμων, οι οποίοι ισχύουν τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως και αφορούν γενικότερα κανόνες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις.

 

Υποχρεώσεις εργαζομένου:

 • Η υποχρεωτική του παρουσία στην εταιρεία βάσει του συμφωνηθέντος ωραρίου.
 • Η ανάληψη καθηκόντων που έχουν οριστεί από τον εργοδότη.
 • Η ευπρεπής συμπεριφορά του προς οποιονδήποτε σχετίζεται με την επιχείρηση.

Δικαιώματα εργαζομένου:

 • Λήψη του μισθού/αμοιβής, όπως έχει οριστεί από την μεταξύ τους σύμβαση.
 • Τα καθήκοντά του να περιορίζονται στην ειδικότητα που έχει εξειδικευτεί και που έχει προσληφθεί.
 • Δώρα Πάσχα / Χριστουγέννων.
 • Απουσία από την εργασία, λαμβάνοντας τις άδειες που δικαιούται βάσει του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο έχει οριστεί από τις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (κανονική άδεια, άδεια γάμου, γονική άδεια, άδεια γέννησης τέκνου κ.ά).

Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας  (ΕΓΣΣΕ) υπογράφεται μεταξύ της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων και καθορίζει τους ελάχιστους όρους εργασίας, μισθών και ημερομισθίων στον ιδιωτικό τομέα. Σε καμία περίπτωση οι αποδοχές ενός εργαζομένου δεν μπορούν να είναι κατώτερες της ΕΓΣΣΕ.

 

Απόλυση Εργαζομένου

Ο εργαζόμενος δικαιούται σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από πλευράς εργοδότη αποζημίωσης απόλυσης, με εξαίρεση την περίπτωση στην οποία απολυθεί εντός του 1ου έτους από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, χρόνος που θεωρείται δοκιμαστική περίοδος. Το ποσό που δικαιούται εξαρτάται από το αν ο εργαζόμενος είναι μισθωτός ή ημερομίσθιος αλλά και από τη διάρκεια απασχόλησής του μέχρι την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Πότε μπορεί η απόλυση να θεωρηθεί άκυρη ή καταχρηστική;

Ως άκυρη μπορεί να θεωρηθεί μία απόλυση σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η αποζημίωση απόλυσης. Αντίστοιχα, άκυρη μπορεί να χαρακτηριστεί μία απόλυση εφόσον κριθεί καταχρηστική.

Περιπτώσεις καταχρηστικής απόλυσης υφίστανται (ενδεικτικά) στις εξής περιπτώσεις:

 • Υπέρβαση των ορίων καλής πίστης ή χρηστών ηθών.
 • Σε περίπτωση διεκδίκησης των αξιώσεων του εργαζομένου δικαστικώς (π.χ. οφειλόμενες αμοιβές).
 • Σε παράνομες απαιτήσεις του εργοδότη.
 • Απόλυση εγκύου.
 • Εργαζόμενοι σε άδεια. 
 • Απόλυση στρατευμένου.
 • Απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών. 
 • Απόλυση ΑμΕΑ.

Όταν άπτονται διαφορές στις εργασιακές σχέσεις, αρμόδια προς επίλυση όργανα είναι πρωτίστως τα κατά τόπους γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας.

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με τα εργασιακά θέματα και όχι μόνο, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το λογιστικό μας γραφείο.

Εταιρία
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες με επίκεντρο την ποιότητα, τη συνέπεια και την αξιοπιστία.
Ενημέρωση για οικονομικά νέα
Έχεις τη δυνατότητα να μαθαίνεις πάντα πρώτος τις εξελίξεις γύρω από τα οικονομικά νέα που σε απασχολούν.

  Ακολουθήστε μας στα Social
  https://maloutas.gr/wp-content/uploads/2022/05/espa.jpg
  Accessibility